Training Leren Leren


Training Leren Leren

Leren kun je leren!


Leersucces is gebaseerd op inzicht in je leervaardigheden. Belangrijke pijlers zijn goed ontwikkelde executieve functies (EF), motivatie en werkhouding. Het één heeft een directe relatie met het ander. Wie weinig motivatie ervaart zal een zwakke werkhouding hebben, wat direct invloed heeft op de leerresultaten en dus weer op de motivatie.


In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het beoordelingssysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Ervaring leert dat jeugd niet weet hoe te leren. Zaken als spreekbeurt (hoe begin je daaraan?), plannen van werk (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik juist leren/weten?), doorzettingsvermogen en zelfkennis (weet ik het echt?) zijn de basis voor goede cijfers en resultaten. Door gebruik te maken van je eigen oorspronkelijke visuele talenten in combinatie met het talige, procedurele denken op school en werk, haal je het beste uit jezelf!


De LEREN LEREN Methode zorgt voor grip op leersucces en is er voor alle leerlingen vanaf 8 jaar.

 • is een korte training van enkele uren
 • sluit aan bij het visuele leersysteem van mensen
 • maakt bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het werken en studeren
 • geeft inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl en manier van communiceren
 • leert leer-, geheugen- en werktechnieken aan voor optimaal resultaat
 • verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode
 • leert de technieken aan van de conceptmap (gestructureerde Mindmap)
 • leert informatie via een snellere breinroute naar het langetermijngeheugen te brengen
 • is bewezen effectief bij o.a. tekstbegrip, onthouden en de motivatie
 • geeft handvatten in het opzetten van werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt, projecten, speeches
 • zeer effectief bij visueel ingestelde jeugd en volwassenen (dyslexie, AD(H)D, ASS, beelddenken en hoogbegaafdheid)
 • geeft direct resultaat bij toetsen, plannen en motivatie
 • pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen
 • geeft inzicht in de persoonlijke kwaliteiten, talenten en valkuilenVoor iedereen


Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat iedereen baat kan hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van werken. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid en Beelddenken enorm positief gebleken. Men ervaart (eindelijk) succes bij het leren en communiceren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie. Leren en werken wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.


Beeld en taal


Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal nieuwe informatie makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.


Tekstbegrip


Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren en werken. Denk hierbij aan het herkennen van kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden. De kleuren geven de hiërarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.


Zelfvertrouwen


Het onderwijs informatie op een vaste, talige manier aan. Als succeservaringen uitblijven, ontstaat onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress belemmeren het functioneren. Stress is een grote rem op ontplooiing en creativiteit. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk uit te komen is. Met behulp van speciale oefeningen en elkaars ervaringen leren leerlingen en volwassenen probleemsituaties het hoofd te bieden en ontstaat er (weer) ruimte voor groei.


Conceptmap


Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap, waar je direct houvast aan hebt bij het leren, notuleren, brainstormen en het opzetten van projecten, werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het langetermijngeheugen. Alle informatie overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een overzicht. Een handig en zinvol hulpmiddel om

controle te houden.De LEREN LEREN Methode sluit naadloos aan bij alle reguliere lesmethodes binnen het onderwijs. De leer- en werktechnieken richten zich basaal op het leerproces en zijn inzetbaar bij alle vakken en/of studies.